Menu
Hof van Twente / Markelose Berg / Twente

Het Overijsselse Verzetsmonument

Genieten van een uitmuntend uitzicht is zeker mogelijk op de Markelose Berg. Er zijn een aantal punten op de berg die waar het uitzicht prachtig is en zeker de moeite waard om even te stoppen. Door het Overijssels Verzetsmonument 1940 – 1945 en de twee oude boomgaarden kan het doen denken aan vroeger.

Het ‘Provinciaal Verzetsmonument Overijssel’ bestaat uit drie grote zuilen gemaakt van natuursteen. Aan de zijkant van alle zuilen is een beeld geplaatst; zo staat er aan de linker en rechter staan staande mannenfiguren en in het midden is een staand vrouwenfiguur geplaatst. Het is ontworpen door kunstenaar Titus Leeser die het ontwerp omschreef als een monument wat eerbied voor de verzetsstrijders die hun gevallen kameraden moeten missen. Het zijn als bladzijdes van een boek die bedekt zijn met de namen van de gevallende. Tevens vormen deze muren bedekt met namen het teken in het landschap.

De drie figuren staan voor de gemeenschap die het verzet had. Die in de toekomst bij hun namen blijven waken en hierdoor in herinnering, aan hen levend, zullen behouden. Het linker staande figuur staat voor het ongewapende verzet, de middelste die overigens geloof en vertrouwen uitbeeld staat voor de vrouwen in het verzet. De laatste, rechter staat voor het gewapende verzet. Door het samen staan symboliseren zij de groep.

Teven is er een gedicht van Victor E. van Vriesland op het monument geplaatst, deze luidt als volgt:

‘TOEN ‘T LAND WERD ONDERDRUKT
GEPLUNDERD UITGEMOORD
HEBBEN ZE ALLEEN NAAR DE
INNERLYKE STEM GEHOORD
HOEZEER BEDREIGD GEJAAGD
BEKNELD IN WREEDSTEN NOOD
VOLGDEN ZY SLECHTS EEN WEG
HUN TROUW TOT IN DEN DOOD

VICTOR E. VAN VRIESLAND’.