Menu
Activiteiten / Het Wierdenseveld / Twente / Wandelen / Wierden

Het Wierdenseveld

Achter de schaapskooi staat een uitkijktoren vanaf deze toren kun je zien hoe weids het landschap is. Het moment dat je er staat kun je je bedenken hoe klein het deel is wat je nog kan zien. Vroeger was het een groot en hoof veenmoeras waar tevens Engbersdijksvenen een deel van uitmaakte. Het gebied is immers nat en drassig en ligt tussen de Sallandse Heuvelrug en de lager gelegen stuwwallen van Wierden en Hoge Hexel.

Het Wierdense Veld is een levend veenmoeras waar je rust, weidsheid en bijzondere dieren en planten kan vinden. Zo kan je er moerasrozemarijn, de gladde slang en de kraanvogel ontdekken. Tevens is het mogelijk om een kudde schappen tegen te komen die gebruikt worden door Landschap Overijssel om de heide te beheren.

Het gebied is ook nog eens aangewezen door de Europese Commissie als Natura 2000 gebied. Dit maakt het natuurlijk nog wel een beetje unieker dan dat het al is! Alleen wat betekend dat Natura 2000? Natura 2000 staat ervoor dat een gebied onder de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. Dit zijn twee belangrijke richtlijnen voor de Europese biodiversiteit. Vandaar dat deze gebieden dan ook beschermd worden. Voor meer informatie hier over klik hier.