Menu
De Sallandse Heuvelrug / Fietsen / Natuurgebieden / Uncategorized / Wandelen

Noetselenberg

Van de 525 hectare bestaat de Noetselenberg voor 483 hectare uit (naald)bos. De rest van de gronden is in gebruik voor de landbouw. Het bos is een productiebos naast de productiefunctie heeft het een ecologische en recreatieve functie.

Er behoorden van oorsprong een vijftal boerderijen bij de Noetselenberg; de Esch, ’n Toef, ’n Paal ook wel ’n Poal genoemd, de Noetselenberg en de Robertshoeve. De Esch is de oudste en is gelegen in het midden van het bos. Vroeger was de Robertshoeve een klein boerderijtje maar tegenwoordig wordt het gebruikt als beheerderswoning. Helaas zijn de overige drie boerderijen door de jaren heen verkocht met een uitzondering van de landbouwgronden.